BISK S.A.

ul. Podleśna 19, Łubna,
05-532 Baniocha, Polska

tel: (+48) 669 211 332

tel:  (+48) 22 736 46 00 (01)
fax: (+48) 22 736 46 48
e-mail: bisk@bisk.eu

Numer rejestrowy BDO: 000029624

e-mail: bisk@bisk.eu

WWW.BISK.EU

ZMIANA DOJAZDU DO SIEDZIBY BISK