BISK S.A.

BISK został założony w roku 1982 i do dziś zarządzany jest przez rodziny pierwszych właścicieli. Okres działalności spółki to ciągły rozwój oferty i dystrybucji, który zaowocował objęciem pozycji lidera na rynku krajowym i ekspansją firmy na  najważniejsze rynki europejskie. BISK dziś to niekwestionowany ekspert w zakresie metalowych akcesoriów łazienkowych, dynamicznie rozwijający swoją ofertę w pokrewnych kategoriach. Naszą filozofię można podsumować hasłem „pozostań elastycznym”, czym konsekwentnie kierujemy się na wszystkich polach naszej działalności.  Design naszych produktów odzwierciedla najnowsze trendy w dekoracji, nasze portfolio zostało skomponowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie różnych kanałów dystrybucyjnych, a każdy klient traktowany jest indywidualnie.

BISK S.A. z siedzibą w Łubnej, ul. Podleśna 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000041467, NIP 1230030809, kapitał zakładowy 2.000.000 zł wpłacony w całości