Jakie znaczenie ma zastosowanie technologii PVD w wybranych bateriach BISK?

PVD to przede wszystkim pewność innowacyjności tej zaawansowanej technologii. Dystansuje ona tradycyjne galwaniczne metody nakładania powierzchni galanteryjnych. Dzięki wykorzystaniu zjawisk fizycznych(krystalizacja cząsteczek gazu w próżni) powstają cienkie, a jednocześnie bardzo twarde warstwy.

Efektem zastosowania technologii PVD jest bardzo odpornawarstwa o strukturze równomiernej i mocno związanej z podłożem, co tym samym zwiększa trwałość powierzchni i uniemożliwia uszkodzenia typu: zatarcie, wykruszenie, wyłamanie czy ścieranie.