Bisk – это компания, полная энергии!

Dziś główny kierunek rozwoju firmy to przede wszystkim ciągłe poszerzanie wpływów na rynku zagranicznym. Chcemy spróbować swoich sił na wszystkich kontynentach świata współpracując z największymi graczami – co muszę przyznać, do tej pory udaje nam się z sukcesem. Wciąż szukamy nowych możliwości, nowych kanałów sprzedaży. Jesteśmy […]

About the author: Plusbrand